Locatie

Het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD Utrecht

030-2511215
www.hetoudetolhuys.nl

Geschiedenis
Van oorsprong was het huidige Oude Tolhuys een tolwoning. Vroeger lag deze, voor het nu bestaande Oude Tolhuys, aan de boerenweg die van Utrecht, via Bunnik, naar Wijk bij Duurstede liep. Deze boerenweg was al een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het reeds bestaande kronkelige jaagpad langs de Kromme Rijn. Voor het gedeelte van de weg dat lag in de landerijen van heerlijkheid ”Amelisweerd” werd tol geheven. Een gedeelte van dit geld werd gebruikt voor summier onderhoud van de nu bekende Weg naar Rhijnauwen.

Tijdens de bouw van de Hollandse waterlinie moesten alle stenen gebouwen verdwijnen die in het schootsveld lagen en eventueel worden vervangen door houten gebouwen. Daarom dan ook werd het oorspronkelijke Tolhuys afgebroken en werd enigszins verder van de weg een geheel nieuw pand opgetrokken uit hout en met riet bedekt, wat in tijd van oorlog snel platgebrand zou kunnen worden. Veel panden in deze omgeving zijn ook nu nog geheel van hout.

Het nieuwe pand bestond uit twee delen en werd later bewoond op nummer 13, door de in Utrecht zeer bekende dokter Van der Velde. Nummer 15 werd ingericht als theehuis, dat vooral voor de Tweede Wereldoorlog druk bezocht werd door wandelaars die op mooie zondagen via de forten Lunetten en Rhijnauwen naar Amelisweerd wandelden.

In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw werden de twee delen van het pand samengevoegd en ontstond Het Oude Tolhuys, zoals u het nu kent. Na de koop door de huidige eigenaren werd het pand grondig gerenoveerd. Hierdoor ontstond er een gezellig en gastvrij onderkomen.

Verdieping
Alhoewel men het niet zou vermoeden als men het Oude Tolhuys voor het eerst ziet, beschikt Het Oude Tolhuys over een ruime verdieping, waar diverse activiteiten mogelijk zijn. De indeling van de verdieping is wat anders dan men zou verwachten. In hoofdlijnen bestaat deze uit een gezellig centraal ‘dorpsplein’, met daaromheen gesitueerd een aantal cafeetjes, zaaltjes en een klein restaurantje. Deze hele verdieping zal voor het whisky festival worden gebruikt.

Parkeren
Het Oude Tolhuys beschikt op eigen terrein, en in de directe omgeving (bij het zwembad), over een ruim aantal gratis parkeerplaatsen. De totale capaciteit bedraagt circa 500 auto's.